Sharing a Recommendation of LAN Exam Maker

Remember? We have launched a Promotion Activity before. And we do have receive some Facebook articles and Blog articles.

Here is a Facebook article from a Vietnamese User who have got a free discount code.

In this article, he have showed the benefits of using our LAN Exam Maker. It is really a good article describing the features and using experience. Therefore,  we want to share with you.

 

"Lâu lắm rồi không làm một bài review nào, chả là dạo này vì công việc nên phải tìm kiếm một phần mềm tạo các bài test trắc nghiệm dành cho nhân viên, cán bộ công ty. Trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn, tôi thấy nổi lên 1 phần mềm khá hay và đáp ứng được đa phần các yêu cầu đặt ra. Đó chính là: Lan Exam Maker......"


For more about the article, please click: Article Sharing on Facebook

 

If you have used our LAN Exam Maker, you can also share your feeling like that for discount! We look forward to receive your “thumps up” all the time!